Välkommen till ett förvaltningsbolag för människor!

Med en stark entreprenörsanda skapar vi inspirerande hus och miljöer som får människor och företag att växa. Tillsammans tar vi ansvar för vår omgivning, idag och i morgon.

Nyheter

Redovisningsansvarig som tycker om fastigheter – och människorna i dem.

Vill du vara med och skapa en helt ny förvaltningsorganisation där du ansvarar för samtliga ekonomiska processer för några av Umeås mest välkända och omtyckta fastigheter?

Fastighetstekniker som värnar om byggnader – och människorna i dem.

Vill du vara med och bygga en helt ny fastighetsorganisation där du kommer att hantera några av Umeås mest välkända och omtyckt fastigheter? Ta då chansen att bli del av Kajeka Förvaltning!

Tjänster

Min hyrsesvärd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kundtjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De fastigheter vi förvaltar

Fast förankrad i stolthet och respekt för våra fastigheter, och den roll de spelar i Umeås stadsbild, tar vi ett helhetsansvar inte bara för våra byggnader utan också för att ta hand om och utveckla de gemenskaper som finns i dem.