Om bolaget

Välkommen till Kajeka, förvaltningsbolaget som värnar om byggnader – och människorna i dem.

En del av Umeås stadsbild

Fast förankrad i stolthet och respekt för våra fastigheter, och den roll de spelar i Umeås stadsbild, tar vi ett helhetsansvar inte bara för våra byggnader utan också för att ta hand om och utveckla de gemenskaper som finns i dem.

Som förvaltningsbolag anser vi att alla människor har rätt till en miljö där de trivs och känner sig hemma. Vi finns här för att säkerställa att varje fastighet inte bara är en plats att vistas på, utan också en möjlighet för både människor och Umeå att utvecklas tillsammans i en hållbar och inkluderande framtid.

Vi ser vårt arbete som en balansgång mellan att bevara och förnya – där vi alltid har både historiens vingslag och framtidens möjligheter i åtanke.

Bildmuseet Umeå, Henning Larsen/White
2012-08
tullkammaren2

Vårt arv

För att fortsätta en familjetradition som sträcker sig över årtionden vill Johanna Olsson genom egen förvaltning ta ett steg närmare fastigheterna och människorna som rör sig i dem, för att fortsätta bidra till Umeås levande kulturliv, historia och gemenskap.

Kajeka är inte bara en del av Umeås historia, vi är också en del av dess framtid.

Vårt ansvar och mål

För oss är ”ansvar” inte bara ett ord, det är grunden för allt vi gör. Vi tar hand om våra byggnader med största respekt för det kulturella och arkitektoniska arvet de representerar, samtidigt som vi är med och skapar framtidens löften om hållbarhet och funktionalitet.

Med engagerad entreprenörsanda och fötterna stadigt förankrade i Umeå baseras varje projekt och förvaltningsbeslut på en djup förståelse för lokalhistoria och framtidsvisioner. Vårt mål är därför att skapa och värna inspirerande miljöer där både människor och verksamheter kan blomstra, samverka och utvecklas i harmoni med såväl sin historia som framtida möjligheter.

Kulturväven Umeå, White / Snøhetta
"VFMLID=60840181"

Omsorg och omtanke

Våra fastigheter är mer än bara byggnader; de är delar av Umeås hjärta och samhällsstruktur. Vi vårdar varje fastighet med omsorg som vittnar om djup omtanke för de människor som använder och passerar dem varje dag. Detta återspeglas i vårt engagemang för att upprätthålla högkvalitativa förvaltningstjänster som garanterar trygghet, bekvämlighet och glädje för våra byggnaders unika miljö och hyresgästernas välmående.

Lokalt Engagemang

Som ett bolag med rötter i Umeås stadskärna är Kajeka passionerade i att värna om det samhälle vi känner bäst. Vi ser stora värden i att vara lokalt förankrade och att vårt arbete bidrar till det bästa för vår stad och dess invånare.”

På Kajeka, är vi mer än bara förvaltare; vi är en del av en större rörelse mot en hållbar, inspirerande och inkluderande framtid. Tillsammans skapar vi morgondagens Umeå.

sävargården