Våra fastigheter

Välkommen till Kajeka, förvaltningsbolaget som värnar om byggnader – och människorna i dem.

Stora Hotellet

Som ligger i centrala Umeå byggdes 1895 som sjömanshus, matsal och festvåning. Renoverades och återinvigdes våren 2014. Här bedriver nu Blå Huset hotell- och restaurangverksamhet.

Gamla gymnastiken

Gamla gymnastiken vid Vasaplan i Umeå uppfördes 1892 för Mimerskolans elever. Efter en omfattande renovering 2023 så bedriver nu Umeå studentkårs stiftelse en kårhusverksamhet i fastigheten innefattande bland annat studieplatser och ett komplement till Umeås nöjes- och musikscen.

Väven

Umeås Kulturhus i centrala Umeå. Ett unikt samarbete mellan Umeå kommun och näringslivet möjliggjorde en plats där det privata och det offentliga möts. Här finns stadsbibliotek, biograf, hotell samt inomhustorg med restaurang, café, butik och hotell.

Bildmuseet Umeå, Henning Larsen/White
2012-08

Konstnärligt campus

Konstnärligt Campus vid älven i östra delen av centrala Umeå är en unik plats inom Umeå universitet för de kreativa utbildningar som är inriktade mot arkitektur, design och konst. Utöver dessa utbildningar så finns här även Bildmuseet och Curiosum, Umeås science center.

Reiniusska handelsgården

Ett bostadshus från 1892 beläget på Skolgatan i centrala Umeå. Bostadshus från 1892. Inrymmer idag kontor, butik och restaurang.
Språkskolan 1

Språkskolan och Språkförskolan

Är beläget på Mariehemsområdet. Förskola och grundskola för F-9. Moderna och välanpassade skollokaler byggda 2014-2016.

Tullkammaren

Tullkammaren vid kajen i centrala Umeå uppfört 1901 som magasinshus med lokaler för tullkammaren. Invändigt renoverad 2023-24 för kontorsverksamhet.

elsa wikners

Elsa Wikners

Ett vinkelbyggt trähus från 1916 med bostäder och verksamheter på Rådhusesplanaden i Umeå.

Scandic hotell Plaza

Ett centralt beläget hotell på Storgatan om 14 våningar från 1992. 

sävargården

Sävargården

Sävargården uppfördes 1806 i Sävar norr om Umeå som en sågverksherrgård. Under 1920 talet flyttades herrgården till Gammliaområdet i centrala Umeå. Idag bedrivs här restaurangverksamhet.